+385 (0)91 977 4227    Aldo Negri 46, Vrsar    dnd.vrsar@gmail.com

Ljetni kamp 2018.

Društvo naša djeca Vrsar organizator je ljetnog kampa za djecu u Vrsaru na prostornoj lokaciji Montrakera. Smješten je u šumskom predjelu u neposrednoj blizini mora.

Ljetni kamp 2018.godine odvijao se u periodu od osam tjedana, kombinirano u četiri smjene koje su trajale po dva tjedna. Prva smjena započela je 25.06.2018.godine s početno upisano šezdesetero djece. Organizirano je četiri grupe sa početnih četiri voditelja, koordinatorom te dva profesora plivanja. Druga smjena započela je 09.07.2018. godine sa devedesetero djece, podijeljenih u četiri grupe sa pet voditeljica, koordinatorom i dva profesora plivanja. Tako se nastavilo kroz treću i četvrtu smjenu ljetnoga kampa. Sva su djeca bila podijeljena u grupe prema uzrastu od najmlađih do najstarijih. Najmlađu grupu činila su djeca s navršenih četiri godine života, dok su najstariji imali dvanaest godina. Od prve do zadnje smjene za svu je djecu bio organiziran topli obrok u suradnji sa Maistrom, dok nam je Montraker omogućio dostavu hrane. Topli obrok djeca su konzumirala u blagovaonici Osnovne škole Vrsar. Jelovnik je kvalitetno sastavljen prema potrebama i zdravstvenim navikama djece te se izmjenjivao kroz 2 tjedna svake smjene.

Za cjelokupnu organizaciju rada ljetnoga kampa brigu je vodila kooridnatorica Valentina Ujčić.

U ljetnom kampu svakodnevno su se provodile raznovrsne aktivnosti i radionice pod vodstvom voditeljica ljetnoga kampa. Tako su se djeca mogla uključiti u sportsku radionicu, kreativnu/likovnu radionicu, glazbenu radionicu, plesnu radionice te male izviđače, prema svojim afinitetima. Sve su se radionice kroz svaki tjedan odvijale prema određenom rasporedu. Svako se jutro provodila tjelovježba, razgibavanje u korelaciji sa glazbenom podlogom. Nakon toga, djeca neplivači odlaze sa profesorima plivanja u školu plivanja, na gradsku plažu rezerviranu samo za naše potrebe, a ostali „plivači“ vrijeme provode u odabranim radionicama. Osim radionica, vodili smo brigu i o uređenju prostora kojeg je ove godine obogatila drvena kućica donirana od strane Montrakera. U njoj se prema želji sve djece otvorio „salon ljepote“. Hangar smo ukrasili motivom „Vrsara“ kojeg su djeca sama osmislila te osposobili sve klupice i stolove za svakodnevno korištenje. Za djecu starijeg uzrasta provodila se radionica Asertivne komunikacije pod vodstvom Martine Paliske Šaina.

 

 

Radionica se provodila na otvorenom u samom kampu. Cilj radionice bio je upoznati djecu sa jednim novim i drugačijim načinom komuniciranja kao i iznošenje svojih emocija, negativnih i pozitivnih. Početkom treće smjene sudjelovali smo u izravnom radijskom prijenosu Studia Poreč (Radio Centar). Za vrijeme lošeg vremena djeca su rado odlazila u zaklon u sportsku dvoranu Osnovne škole Vrsar, gdje su s voditeljicama organizirali sportske igre od kojih nam je najdraža bila štafeta. Za djecu od navršenih 10 godina u posljednjoj smjeni ljetnoga kampa bila je organizirana škola ronjenja u trajanju od jednog punog dana. Nakon edukacije o ronjenju djeca su imala priliku iskustveno doživjeti čari ronjenja sa pravom ronilačkom opremom, koju im je omogućio romilački klub Ugor Vrsar, uz stalno prisustvo instruktora ronjenja. Posebnu pozornost pridajemo i školi plivanja koju su vodile visoko educirane profesorice plivanja. Od tridesetak djece neplivača, na kraju se možemo pohvaliti kako su gotova sva djeca postala samostalni plivači. Naš su boravak u ljetnom kampu dodatno podigle i predstave djece zajedno sa svojim voditeljicama. Jedna se predstava održala na kraju druge smjene a druga predstava zadnji dan ljetnoga kampa.

Djeca su se čitavo vrijeme ljetnoga kampa družila, zabavljala i igrala a svi sadržaji bili su osmišljeni kako bi im se omogućio aktivni i zabavan ljetni odmor i njihovo slobodno vrijeme.

Ljetni kamp 2018.
Scroll to top