+385 (0)91 977 4227    Aldo Negri 46, Vrsar    dnd.vrsar@gmail.com

Ljetni kamp 2021.

IZVJEŠTAJ O RADU LJETNOG KAMPA 2021.

 

Društvo „Naša djeca“ Vrsar organizator je Ljetnog kampa za djecu u Vrsaru koji se provodi na lokaciji “Montraker”. Smješten je na uređenom i ograđenom dijelu šume u neposrednoj blizini mora. Nakon jednogodišnje pauze, nastavilo se s radom ljetnog kampa, koji je organiziran kroz četiri smjene u trajanju od dva tjedna, što je u konačnici činilo osam tjedana.

Prva smjena započela je 28.06.2021. u koju je upisano 63 djece. Organizacija se provodila na način da je bilo 5 voditeljica grupa, u školi plivanja imali smo 1 učitelja i 1 asistenta, te jednog koordinatora kampa. Djeca su bila podijeljena u 4 grupe, ovisno o dobi – od najmlađih (koju su činila djeca s navršenih  godina 5 godina), do najstarijih (koji su imali 12 godina).  Svaka grupa djece imala je svoju voditeljicu. Vrtić se sastojao od 17 djece, te s obzirom na toliki broj, njih su čuvale dvije tete, odnosno K. D. i E. L. Prvi razred sastojao se od 11 djece, te je njihovu grupu čuvala M. R. Drugi i treći razred činilo je 19 djece, tu je grupu čuvala B. L., te se četvrti razred sastojao od 16 djece koje je čuvala I. M.. Školu plivanja svako jutro provodila je učiteljica I. Š. s asistenticom T. V.

Druga smjena započela je 12.07.2021. u koju je upisano 67 djece. U njoj je bilo 5 voditelja s time da je jedna voditeljica dala otkaz u drugom tjednu druge smjene. U školi plivanja je ostao 1 učitelj i 1 asistent, te 1 koordinator kampa koji je u drugom tjednu preuzeo jednu grupu kako bi se aktivnosti održale neometano. Djeca su u prvom tjednu bila podijeljena u 4 grupe, no nakon odlaska jedne voditeljice, reorganizirali smo grupe te su tada djeca bila podijeljena u 3 grupe. Prvi razred je činilo 27 djece koje su čuvale K. D. i E. L. Prvi se razred sastojao od 11 djece koju je u prvoj smjeni čuvala M. R., te nakon njezinog odlaska, grupu je čuvala koordinatorica I. L.. Drugi, treći i četvrti razred činilo je 29 djece te su njih čuvale B. L. i I. M. Školu plivanja u drugoj smjeni provodila je učiteljica I. Š. s asistenticom T. V.

Treća smjena započela je 26.07.2021. u koju je upisano 51 dijete. U ovoj smjeni bilo je 4 voditeljice grupa, 1 učitelj plivanja i 1 asistent u školi plivanja, te 1 koordinator kampa. U trećoj smjeni djeca su bila podijeljena u 4 grupe, gdje je vrtić činilo 19 djece koje su čuvale K. D. i E. L. Prvi razred činilo je 10 djece, njih čuvala I. M. Drugi i treći razred sastojao se od 18 djece koje je čuvala B. L., te četvrti razred činilo je 5 djece koje je čuvala koordinatorica I. L. U trećoj smjeni školu plivanja samostalno je držala učiteljica I. Š., iz razloga što je krajem druge smjene asistentica T. V. napustila ljetni kamp. Kao novi asistenti u školi plivanja svako jutro mijenjale su se voditeljice kada je to bilo potrebno.

Posljednja odnosno četvrta smjena započela je 09.08.2021. u kojoj je upisano 44 djece. Organizirano je 4 voditeljice grupa, 1 učitelj plivanja, te koordinator kampa. Djeca su bila podijeljena u 3 grupe, od kojih je vrtić činilo 15 djece koju su čuvale K. D. i E. L. Prvi i četvrti razred bio je spojen u jednu grupu zbog malog broja djece u četvrtom razredu, te je tu grupu činilo 15 djece i njih je čuvala I. M., dok se drugi i treći razred sastojao od 14 djece i njih je čuvala B. L. Školu plivanja držala je I. Š., te su se i u ovoj smjeni voditeljice grupa izmjenjivale svako jutro kako bi mogle asistirati ukoliko je to bilo potrebno.

Od prve do zadnje smjene za djecu je bio organiziran topli obrok ovisno o tome tko ga je želio konzumirati. Topli obrok organiziran je u suradnji sa Restaurant self-service “NONA MINA” koji su nam ga također i dostavljali u kamp. Zbog situacije sa COVID-19, djeca su topli konzumirala u kampu. Svako dijete dobilo je svoju posudicu, kao i pribor koji su koristili za jelo. Nakon svakog jela, pribor su nosili kući da ih operu, te sutradan vraćali u kamp kako bi ga opet koristili za topli obrok. Jelovnik je kvalitetno sastavljen prema potrebama i zdravim navikama djece te se izmjenjivao ukoliko je to bilo potrebno prema zahtjevima.

U ljetnom su se kampu svakodnevno kroz svih osam tjedana provodile različite aktivnosti. Od sportskih aktivnosti održavali su se škola plivanja, rukomet, stolni tenis, odbojka, nogomet, graničar, provlačenje kroz obruče bez da pukne veza, 6 točaka (kreativna sportska igra koju je osmislila učiteljica plivanja), držanja ravnoteže te veslanja na supu, bacanje, hvatanje i vrtanje obruča, provlačenje kroz poligon i druge. U kampu se održavala i likovna odnosno kreativna radionica gdje su djeca slikala, crtala, izrađivala sama tj. detaljnije crtali su svojevoljno kao i školice kredama po betonskom terenu, izrađivali avione ali i origami od papira, izrađivali su otiske dječjih ruku te postavljali ih po kampu. Kreirali su brojne igre kroz likovne radionice neke od njih su izrada ruku i nogu, kao i izrada plesnih stolica. Izrađivali su i kapice prema nazivima svojih grupa, vodenim bojama crtali svoje viđenje škole plivanja kao i samog Vrsara u kojem se kamp nalazi. Bojali su i obrađivali akrilnim bojama klupe i stolove, također su bojali i kamenje koje je kasnije poslužilo za igru u moru. Izrađivali su ribice, rakove i druge stanovnike mora pomoću kamenčića i boja. Izrada origami riba i lijepljenje peraja, te bojanje ribica koje su obješene po kampu kao i brojne druge. Imali smo i plesne aktivnosti u kojima su djeca koja su to i željela, plesala na osmišljene koreografije, te se kroz tu radionicu osmislila i završna koreografija. Uz navedene aktivnosti imali smo i aktivnost izviđača gdje su djeca odlazila u šumu i izrađivala staništa za životinje od lišća, kamenja, grančica, mahovine i ostalog što su mogli pronaći u šumi. Kroz 4 smjene imali smo i različite obrazovne aktivnosti u kojima je organizirana radionica Crvenog križa, gdje su djeca slušala kratko predavanje nakon čega je uslijedila radionica na kojoj su djeca imala priliku izrađivati lažne ozljede, motati zavoje i praktično primjeniti usvojeno, kao i kroz likovnu radionicu nacrtati kako su doživjeli navedeno predavanje. Također djeca su imala prilike i poslušati predavanje izviđača s kojima su na kraju imali i priliku postaviti dva šatora. Te brojne druge aktivnosti koje su se održavale prema interesu i afinitetu djece.

Djeca su svakodnevno odlazila u dva navrata po grupama na kupanje i školu plivanja sa voditeljicama i učiteljicom škole plivanja. Kroz 4 smjene djeca su imala mogućnost odlaska u sportski centar gdje su imala priliku voziti pedaline, te koristiti se odbojkaškim terenom na pijesku. Djeca su također imala i brojno slobodno vrijeme gdje su izrađivali baze, igrali različite društvene igre, izrađivali narukvice, igrali karte, igrali jamba, te se vratili prirodnim oblicima kretanja kroz različite igre kao što su igranje skrivača, lovice, igranja u pijesku, traženje blaga itd.

Za vrijeme lošeg vremena djeca su odlazila u zaklon u sportsku dvoranu Osnovne škole Vrsar gdje su s voditeljicama organizirali likovne, te sportske igre od kojih im je najdraža bila „graničar“. U osam tjedana dok je trajao ljetni kamp, djeca su se cijelo vrijeme zabavljala, družila, igrala, a svi sadržaji su bili osmišljeni kako bi im se omogućio aktivan i zabavan ljetni odmor i njihovo slobodno vrijeme.

Koordinator u Ljetnom kampu 2021., I.L.

Ljetni kamp 2021.
Scroll to top